Jak nas widzą? Co mówią?

BioCargo – odpowiedź na optymalizację pracy oczyszczalni

Obecnie zachodzące zmiany na świecie zmuszają nas do zredefiniowania wartości zasobów wodnych planety, a także wskazują na potrzebę traktowania cyklu wodnego jako cennego i niezbędnego do życia zasobu. Ostatnie badania wykazują, że epidemiologia

Na ratunek osadowi czynnemu

Nie mniej ważne są projekty pozakopalniane, związane bezpośrednio z ochroną środowiska. Jednym z nich jest BioCargo – Urządzenie do analizy stanu fizjologicznego osadu czynnego i toksyczności ścieków oraz transportu środowiskowych próbek biologicznych. 

BioCargo w Radio Kraków

Oczyszczalnie ścieków często borykają się z trudnościami związanymi z utrzymaniem stałej jakości ścieków oczyszczonych oraz z oceną prawidłowości funkcjonowania oczyszczalni. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych o niedostatecznej jakości powoduje narażenie