Urządzenie BioCargo pomoże małym oczyszczalniom ścieków. Pokazano je w Jastrzębiu-Zdroju (nowiny.pl)

Dotychczas wszelkiego rodzaju próbki biologiczne dostarczane były do laboratoriów w woreczkach bądź innych pojemnikach, które nie zawsze gwarantują właściwe warunki transportu. Może to powodować przekłamania wyników badań, skutkujące trudnościami w ocenie prawidłowości funkcjonowania oczyszczalni i tym samym skuteczną kontrolę jakości odprowadzanej wody.

Całość artykułu dostępna tutaj.