BioCargo

Przenośny system do analizy i transportu próbek biologicznych.

Dlaczego Twoja oczyszczalnia potrzebuje BIOCARGO?

Urządzenie BioCargo służy do analizy i transportu próbek biologicznych. Po pobraniu w terenie próbki (wody, ścieków, gleby), umożliwia ono wykonanie na miejscu testu toksyczności, analizy respirometrycznej i testu optymalizacyjnego, a następnie – w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – dostarczenie jej do analizy laboratoryjnej, w stanie niezmienionym od momentu pobrania. Urządzenie zapewnia utrzymanie stabilnych warunków tlenowych i temperaturowych oraz precyzyjną kontrolę stanu fizjologicznego i całkowite bezpieczeństwo próbek podczas transportu.

Polski produkt

GIG Instytut Badawczy oraz polski
producent EMAG-SERWIS Sp. z o.o, dają gwarancję solidnej oraz innowacyjnej konstrukcji samego urządzenia a także poprawnego działania całego systemu pomiarowego.

Środowisko naturalne

Regularne badania wpływu ścieków na stan osadu czynnego umożliwiają optymalizację pracy oczyszczalni oraz stałą kontrolę bezpieczeństwa osadu czynnego i ochronę przed negatywnym oddziaływaniem ścieków na środowisko.

Obowiązki oczyszczalni EU

Do roku 2021 wszystkie oczyszczalnie ścieków powinny uzyskać pełną zgodność z prawem unijnym. Tymczasem przestarzałe technologie, awarie oraz intensywne opady powodują bardzo często ich nieprawidłowe funkcjonowanie.

Dlaczego BIOCARGO?

Innowacyjna metoda analizy i transportu próbek biologicznych.

Zalety.

BioCargo posiada autonomiczne zasilanie, pozwalające na kilkugodzinną pracę w terenie, a jego obsługa jest prosta i intuicyjna.

Zastosowanie.

Utrzymanie jakości oczyszczonych ścieków na stałym poziomie oraz kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem osadu czynnego w komorach biologicznych – to najczęstsze problemy z jakimi borykają się oczyszczalnie ścieków. Wstępna analiza oraz transport próbek biologicznych w rolnictwie, rybołówstwie, przemyśle spożywczym czy kosmetycznym.