Opis i Zastosowanie

Opis urządzenia

Urządzenie BioCargo służy do analizy i transportu próbek biologicznych. Po pobraniu w terenie próbki (wody, ścieków, gleby), umożliwia ono wykonanie na miejscu testu toksyczności, analizy respirometrycznej i testu optymalizacyjnego, a następnie – w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – dostarczenie jej do analizy laboratoryjnej, w stanie niezmienionym od momentu pobrania. Urządzenie zapewnia utrzymanie stabilnych warunków tlenowych i temperaturowych oraz precyzyjną kontrolę stanu fizjologicznego i całkowite bezpieczeństwo próbek podczas transportu.

Zalety

BioCargo posiada autonomiczne zasilanie, pozwalające na kilkugodzinną pracę w terenie, a jego obsługa jest prosta i intuicyjna. Istnieje też możliwość zaprogramowanie w urządzeniu dedykowanych algorytmów analitycznych, umożliwiających precyzyjną kontrolę stanu fizjologicznego różnego rodzaju próbek biologicznych.

Podstawowe zastosowanie

Utrzymanie jakości oczyszczonych ścieków na stałym poziomie oraz kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem osadu czynnego w komorach biologicznych – to najczęstsze problemy z jakimi borykają się oczyszczalnie ścieków. Z powodu niedostatecznej jakości oczyszczonych już ścieków są one narażone na dotkliwe kary, wpływając zarazem negatywnie na ekosystemy wodne.

Inne zastosowania

Zalety urządzenia BioCargo otwierają przed nim znacznie szersze zastosowania, na przykład w pracach dydaktycznych i naukowych w laboratoriach biotechnologicznych i mikrobiologicznych, gdzie stosowane są inokula mikroorganizmów tlenowych czy do wstępnej analizy oraz transportu próbek biologicznych w rolnictwie, rybołówstwie, przemyśle spożywczym czy kosmetycznym (np. zawiesiny glonów).

Najważniejsze parametry pomiarowe

  • Stan fizjologiczny osadów 
  • Zahamowanie oddychania
  • Zahamowanie nitryfikacji
  • Respirometria
  • Efektywność napowietrzania
  • Testy toksyczności
  • Kontrola poboru składników odżywczych
  • Temperatura