Nagroda Innowator Śląska dla BioCargo (2021)

16 października 2021r. w czasie finałowej gali konkursu Innowator Śląska Główny Instytut Górnictwa otrzymał główną nagrodę i tytuł Laureata w kategorii instytucje sektora B+R oraz nagrodę specjalną Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, za urządzenie Bio Cargo.

BioCargo to nowy, przenośny system do analizy i transportu próbek biologicznych. Umożliwia wykonanie na miejscu testu toksyczności, analizy respirometrycznej i testu optymalizacyjnego pobranej w terenie próbki (wody, ścieków lub gleby), a następnie, w razie zaistnienia takiej potrzeby, dostarczenie jej do analizy laboratoryjnej, w stanie niezmienionym od momentu pobrania. Urządzenie zapewnia utrzymanie stabilnych warunków tlenowych i temperaturowych oraz precyzyjną kontrolę stanu fizjologicznego i całkowite bezpieczeństwo próbek podczas transportu.

Konkurs Innowator Śląska organizowanego jest przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej w ramach projektu „Enterprise Europe Network”. Jego ideą jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego.

Nagrody w imieniu GIG odebrał autor rozwiązania dr Marcin Głodniok.