Medal Europejski dla Biocargo (2022)

BioCargo – urządzenie do analizy ścieków, opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa zostało nagrodzone Medalem Europejskim przyznawanym przez Business Centre Club.

Medal Europejski to ogólnopolski konkurs organizowany pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli, w czasie którego wyróżniane są wyroby i usługi na najwyższym, europejskim poziomie. Medal to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom i usługom przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej.

Autorom rozwiązania serdecznie gratulujemy.