BioCargo – odpowiedź na optymalizację pracy oczyszczalni

Obecnie zachodzące zmiany na świecie zmuszają nas do zredefiniowania wartości zasobów wodnych planety, a także wskazują na potrzebę traktowania cyklu wodnego jako cennego i niezbędnego do życia zasobu. Ostatnie badania wykazują, że epidemiologia oparta na ściekach może być wykorzystywana do śledzenia i lokalizowania wirusów dzięki informacjom zebranym z lokalnych oczyszczalni ścieków, umożliwiając przy tym ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Oczyszczanie ścieków zapewnia równowagę biologiczną ekosystemu, dbając przede wszystkim o bakterie, które oczyszczają wodę. Zagwarantowanie optymalnego poziomu warunków życia bakterii pozwala na skuteczne przetwarzanie odpadów. Odpady pochodzące z przemysłu mają najbardziej negatywny wpływ na liczbę żywych bakterii, których ograniczona ilość uniemożliwia oczyszczenie wody do wymaganego poziomu. Obecnie, duże wyzwanie stojące przed oczyszczalniami obejmuje również redukcję zużycia energii potrzebnej do napowietrzania ścieków. Aby sprostać zaostrzającym się celom środowiskowym, musimy być otwarci na nowe technologie.

Obecnie dokonywane pomiary nie informują dostatecznie oczyszczalni o stanie zdrowia bakterii. BioCargo pozwala na przeprowadzenie dokładnych i skutecznych pomiarów poprzez analizę stanu fizjologicznego osadu czynnego i ocenę toksyczności ścieków, a także wstępną diagnostykę podczas uruchomienia, serwisu i napraw w tych obiektach. Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków za pomocą BioCargo może również pozytywnie wpłynąć na zużycie energii poprzez redukcję napowietrzania.