Instrukcja użytkowania urządzenia BioCargo

Urządzenie BioCargo służy do oceny stanu kultur bakterii zawartych w próbkach biologicznych o konsystencji cieczy, poprzez pomiar stężenia tlenu, a także do podtrzymywania życia bakterii podczas transportu próbek, przez okres kilku do kilkunastu godzin.

Urządzenie BioCargo, w zależności od potrzeb, można skonfigurować w dwóch wersjach:
1. Zestaw laboratoryjny
2. Zestaw transportowy

Zestaw laboratoryjny

Podstawowe bloki funkcjonalne (rys. 1.1)

Baza urządzenia z głowicą pomiarową (rys. 1.2)

Baza urządzenia składa się z podstawy urządzenia (1) osadzonej na stalowej konstrukcji z pionową prowadnicą (2), po której przesuwa się głowica pomiarowa (3).

Podstawa urządzenia mieści w sobie sterownik wykonawczy, zasilacz, akumulator, mieszadło magnetyczne oraz pompkę powietrza.

Głowica pomiarowa jest elementem mechanicznym, na którym montowany jest panel operatorski, sonda pomiarowa oraz osprzęt do napowietrzania. Istnieje możliwość zablokowania głowicy w dwóch wyznaczonych położeniach (przygotowanie próbki oaz pomiar próbki).

Panel operatorski (rys. 1.3)

Panel operatorski jest montowany na głowicy pomiarowej i przeznaczony do współpracy z sondą pomiarową oraz bazą urządzenia. Zawiera w sobie sterownik pomiarowy realizujący algortym oceny stanu kultur bakterii w próbce oraz graficzny interfejs użytkownika z klawiaturą dotykową.

Jest elementem łatwym do montażu i demontażu, w zależności od konfiguracji zestawu.

Sonda pomiarowa (rys 1.4)

Jest to czujnik galwaniczny z zabudowanym czujnikiem temperatury, przeznaczony do pomiaru stężenia tlenu zawartego w próbkach oraz w powietrzu. Sonda przechowywana jest w specjalnej walizce serwisowej dla ułatwienia utrzymania jej w czystości. Sonda montowana jest  w głowicy pomiarowej i przeznaczona do współpracy z panelem operatorskim oraz bazą urządzenia.

Pojemnik z mieszadełkiem magnetycznym (rys 1.5)

Pojemnik o objętości 1.5L, z umieszczonym wewnątrz krzyżowym mieszadełkiem magnetycznym, wykonany jest z tworzywa sztucznego i posiada znacznik maksymalnej objętości próbki przeznaczonej do pomiaru.

Wykaz elementów zestawu laboratoryjnego BioCargo:

 • Baza urządzenia – 1szt
 • Panel operatorski – 1szt
 • Sonda pomiarowa z walizką serwisową – 1szt
 • Zasilacz sieciowy z wtykiem typu jack 5VDC 1A – 1szt
 • Pojemnik na osad czynny o objętości 1.5L – 2szt
 • Mieszadełko magnetyczne – 2szt
 • Wkłady chłodzące – 2szt

Parametry techniczne urządzenia:

 • Napięcie zasilania 5VDC gniazdo typu jack
 • Max pobór prądu mA
 • Wymiary wersji laboratoryjnej 205x263x592mm (Sz-Dł-Wys)
 • Wymiary wersji transportowej 205x263x402mm (Sz-Dł-Wys)
 • Max waga wersji laboratoryjnej kg
 • Max waga wersji transportowej kg

Podstawowe zastosowania

Utrzymanie jakości oczyszczonych ścieków na stałym poziomie oraz kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem osadu czynnego w komorach biologicznych – to najczęstsze problemy z jakimi borykają się oczyszczalnie ścieków. Z powodu niedostatecznej jakości oczyszczonych już ścieków są one narażone na dotkliwe kary, wpływając zarazem negatywnie na ekosystemy wodne .

Inne zastosowania

Zalety urządzenia BioCargo otwierają przed nim znacznie szersze zastosowania, na przykład w pracach dydaktycznych i naukowych w laboratoriach biotechnologicznych i mikrobiologicznych, gdzie stosowane są inokula mikroorganizmów tlenowych czy do wstępnej analizy oraz transportu próbek biologicznych w rolnictwie, rybołówstwie, przemyśle spożywczym czy kosmetycznym (np. zawiesiny glonów).

Najważniejsze parametry pomiarowe

 • Stan fizjologiczny osadów 
 • Zahamowanie oddychania
 • Zahamowanie nitryfikacji
 • Respirometria
 • Efektywność napowietrzania
 • Testy toksyczności
 • Kontrola poboru składników odżywczych
 • Temperatura